SoKin Edustus joukkue kaudella 2019-2020

Savolainen Janne
Savolainen Janne
Tikkanen Timo
1Tikkanen Timo
Leinonen Olli-Veikko
6Leinonen Olli-Veikko
Mikkola Jarno
8Mikkola Jarno
Liedes Antti
9Liedes Antti
Laukkanen Jere
11Laukkanen Jere
Kyllönen Juho-Perttu
25Kyllönen Juho-Perttu
Korhonen Ville-Veikko
27Korhonen Ville-Veikko
Lehmusniemi Henri
77Lehmusniemi Henri
Huttunen Eerik
Huttunen Eerik
Tervo Matias
10Tervo Matias
Pulkkinen Ossi
12Pulkkinen Ossi
Kettunen Lasse
15Kettunen Lasse
Talman Kim
16Talman Kim
Pulkkinen Olli
18Pulkkinen Olli
Pulkkinen Eero
19Pulkkinen Eero
Kauppinen Vili
23Kauppinen Vili
Kotikumpu Vili
Kotikumpu Vili
Pitkälä Jere
Pitkälä Jere
Puutio Konsta
Puutio Konsta
Tervo Tomi
Tervo Tomi
Vehkaoja Sakari
Vehkaoja Sakari
Hynynen Jukka
Hynynen JukkaJoukkueenjohtaja / Manageri
040 532 5651
Rautiainen Pasi
Rautiainen Pasi
Joukkueenjohtaja
Liikka Risto
Liikka RistoPäävalmentaja
Eskola Jari
Eskola Jari
Valmentaja
Tervo Jouni
Tervo JouniHuoltaja
050 027 8045
Kemppainen Pentti
Kemppainen Pentti
Huoltaja

Sotkamon Kiekon edustusjoukkue myös sosiaalisessa mediassa!

 Sotkamon Kiekko Ry | Puheenjohtaja Ari Kyllönen | 050 349 5648 | sotkamonkiekkory (at) gmail.com